0703.341.066

THẺ XANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Chúc mừng! Hồ sơ của bạn đã được phê duyệt! Bây giờ bạn sẽ nộp DS230 và phải trải qua quy trình phỏng vấn, một khi đạt, bạn sẽ sớm được cấp một Thẻ Xanh “Có điều kiện”.

FirstPathway Partners khuyến nghị bạn nên ở lại Hoa Kỳ ít nhất 180 ngày mỗi năm. Điều này sẽ giúp bạn giữ thường trú. Để biết danh sách đầy đủ những hạn chế đối với thường trú vui lòng liên hệ với một đại diện của FPP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *