0703.341.066

FIRST EDGE SOLUTIONS

First Edge Solutions cung cấp phương tiện truyền thông đa kênh cho kinh doanh và tiếp thị, bên cạnh các dịch vụ in ấn và quản lý tài liệu. Công ty có trang thiết bị và nguồn lực để mang đến dịch vụ truyền thông in ấn và kỹ thuật số tích hợp đầy đủ nhất. Được xây dựng trên những giá trị như chất lượng, dịch vụ khách hàng vượt trội, và hoạt động hiệu quả, First Edge Solutions đã trải qua quá trình tăng trưởng mạnh. Sự thành công của công ty dẫn đến việc mở rộng kinh doanh ở Phoenix, Arizona và Atlanta, Georgia.

First Edge Solutions cung cấp phương tiện truyền thông đa kênh cho kinh doanh và tiếp thị, bên cạnh các dịch vụ in ấn và quản lý tài liệu. Công ty có trang thiết bị và nguồn lực để mang đến dịch vụ truyền thông in ấn và kỹ thuật số tích hợp đầy đủ nhất. Được xây dựng trên những giá trị như chất lượng, dịch vụ khách hàng vượt trội, và hoạt động hiệu quả, First Edge Solutions đã trải qua quá trình tăng trưởng mạnh. Sự thành công của công ty dẫn đến việc mở rộng kinh doanh ở Phoenix, Arizona và Atlanta, Georgia.

NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

Tổng quan dự án

Quy trình đầu tư, cơ cấu, thời gian hoàn vốn

 Bảng giá chi tiết

 

Hoặc gọi Phòng CSKH trung tâm vùng:

0703.341.066

 Jnguyen@FirstPathway.com