0703.341.066

DELTAHAWK DIESEL ENGINES

Từ 1996, DeltaHawk Diesel Engines đã cung cấp những động cơ tua bin dầu dieasel hạng nhẹ hàng đầu cho nhiều ứng dụng hàng không và phi hàng không. Sản phẩm của họ đưa vào sử dụng những loại vật liệu hiện đại, sản xuất ra những sản phẩm với tỉ lệ sức mạnh trên trọng lượng cao và bền bỉ. So sánh với những động cơ dầu gasoline tương đương, những động cơ pit-tông hạng nặng của DeltaHawk Dieasel Engines bảo đảm sẽ tiết kiệm xăng hơn. Công ty luôn đề cao nhiệm vụ thiết kế, sản xuất, phân phối, và hỗ trợ các động cơ tua bin dầu dieasel hạng nhẹ chất lượng cao.

Từ 1996, DeltaHawk Diesel Engines đã cung cấp những động cơ tua bin dầu dieasel hạng nhẹ hàng đầu cho nhiều ứng dụng hàng không và phi hàng không. Sản phẩm của họ đưa vào sử dụng những loại vật liệu hiện đại, sản xuất ra những sản phẩm với tỉ lệ sức mạnh trên trọng lượng cao và bền bỉ. So sánh với những động cơ dầu gasoline tương đương, những động cơ pit-tông hạng nặng của DeltaHawk Dieasel Engines bảo đảm sẽ tiết kiệm xăng hơn. Công ty luôn đề cao nhiệm vụ thiết kế, sản xuất, phân phối, và hỗ trợ các động cơ tua bin dầu dieasel hạng nhẹ chất lượng cao.

NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

Tổng quan dự án

Quy trình đầu tư, cơ cấu, thời gian hoàn vốn

 Bảng giá chi tiết

 

Hoặc gọi Phòng CSKH trung tâm vùng:

0703.341.066

 Jnguyen@FirstPathway.com