CÁC DỰ ÁN
HIỆN TẠI

Tìm hiểu các dự án mà Firstpathway đang thực hiện, và cơ hội để hợp tác cùng chúng tôi!

CÁC DỰ ÁN
HOÀN THÀNH

Tìm hiểu các dự án mà Firstpathway đang thực hiện, và cơ hội để hợp tác cùng chúng tôi!

Scott Walker đã là một người bạn lâu năm của FirstPathway Partners, và chúng tôi rất vui được hỗ trợ cho chương trình của chúng tôi.
Để biết thêm thông tin về Scott Walker, vui lòng truy cập trang web Wisconsin bằng cách nhấp vào ĐÂY

Chi tiết

Bộ Thương mại được thành lập năm 1996 thông qua việc hợp nhất các tổ chức nhà nước độc lập khác nhau. Nó cung cấp hỗ trợ phát triển trong các lĩnh vực như tiếp thị, kinh doanh và tài chính cộng đồng, xuất khẩu, vận động kinh doanh nhỏ và đánh giá sản xuất.

Chi tiết

Tom Barrett lần đầu tiên được bầu làm Thị trưởng thứ 40 của Milwaukee vào ngày 6 tháng 4 năm 2004, và giành được nhiệm kỳ thứ hai trong năm 2008 với 79% phiếu bầu.
Để biết thêm thông tin về Thị trưởng Milwaukee, vui lòng nhấp vào ĐÂY

Chi tiết